بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

لغتنامه صحیفه سجادیه

لغتنامه صحیفه سجادیه:

«صحیفه کامله سجادیه»  که آن را «اخت القرآن » نیز نامیده اند ، چشمه ی آسمانی   بی پایانی  است  که  آبشار  نیایش را در سرتاسر مکتب جاودان تشیع تا دامنه ی قیامت جاری کرده و جان های شیفته وکام های تشنه ی شیعیان و بلکه همه ی انسان های حق طلب و معنویت خواه را به زلال تمنا ، مصفا گردانده و مشام جانشان را از عطر پاک پیامبران انباشته است.

-شامل پنجاه وچهار دعای روحبخش با عباراتی شیوا و در نهایت فصاحت و با مضامینی در اوج معرفت است، به گونه ای که هر خواننده ای را واله و شیدای تفکر و تدبر در ژرفای معرفتش و مشتاق انس کلامش می سازد.

در کتاب«لغتنامه صحیفه سجادیه»‌ برای اولین بار تمامی کلماتی که معانی آنها در فهم عبارات صحیفه سجادیه موثر بوده، به زبان فارسی ترجمه شده است.

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: