بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

شماره تلفن های مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

 

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک نمایید.
tell

پاسخ دهید

سوال امنیتی: