بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

شماره تلفن های مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

 

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک نمایید.
tell

پاسخ دهید

سوال امنیتی: