بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

نمونه نرم افزارطنین وحی

در این نرم افزار، ترجمه‌ی متن مقدس قرآن با شیوه‌ای نوین ارائه می‌گردد. بیش از یک سوم آیات نورانی قرآن کریم مواردی است که به نقل قول از شخصیت‌های مختلف داستان‌ها پرداخته است. در طرح حاضر این نقل قول‌ها به صورت نمایشی با حضور حدود ۲۴۰ نقش اجرا شده، در قالب یک ترجمه گویای گفتاری – نمایشی با فضاسازی و ترکیب افکت ها و آواهای مناسب، عرضه می‌شود. آیاتی که شامل نقل قول نیست، به صورت روایت با حس مربوط که متن آیه را برای مخاطب مفهوم کند، ارائه می‌شود.امید که با این تنوع، مخاطب انبوهی را به خود جلب کند و راهکار شایسته‌ای برای اشاعه‌ی مفاهیم قرآنی و انس همگانی با کتاب راستین وحی باشد.

بخشی از نمونه نرم افزار طنین وحی را مشاهده نمایید.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: