بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

کریمانه (کتابخانه امام حسن علیه السلام)

متن هفتاد و پنج جلد کتاب و هفتاد و پنج مقاله پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل، ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (هفت هزار موضوع)، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف، متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی قابل اجرا در دستگاه های MP3

پاسخ دهید

سوال امنیتی: