بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

شمس الشموس (کتابخانه امام رضا علیه السلام)

متن دویست و چهل و دو جلد کتاب و پنجاه و نه مقاله پیرامون امام رضا علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل، معرفی بیش از نهصد کتاب، مقاله و پایان نامه پیرامون آن حضرت، ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (نوزده هزار موضوع)، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف، متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی قابل اجرا در دستگاه های MP3

پاسخ دهید

سوال امنیتی: