بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

به سوی حقیقت در رد بهائیت (کتابخانه رد فرقه بهائیت)

شامل ۳۱۳ کتاب و مقاله به زبان های فارسی و عربی

کتابخانه فارسی: با ۲۸۵ کتاب و مقاله در ۵ بخش

-عقائد: شامل ۴۷ کتاب و مقاله

-داستان : شامل ۱۳ کتاب و مقاله

-تاریخ : شامل ۱۱۱ کتاب و مقاله

-استعمار : شامل ۵۱ کتاب و مقاله

-رد و نقد : شامل ۶۳ کتاب و مقاله

کتابخانه عربی : شامل ۲۸ کتاب و مقاله

-معرفی بیش از ۳۶۰ کتاب و مقاله

 

امکانات کاربردی:

-جستجوی پیشرفته در متن ، پاورقی و عناوین

-تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب

-امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت

-ارائه فهرست کلیه کتاب ها و مقاله ها به صورت یکجا

-محیط های متنوع برای سلیقه های مختلف

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: