بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش تصویری از بازدید مسئولین خدمات فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور

مسئولین خدمات فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور بمنظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند
در این دیدار آقایان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جباری مدیرکل خدمات فرهنگی مرکز خدمات ،حضرت حجت الاسلام والمسلمین بنی علی رئیس اداره مهارت افزایی حوزه و حضرت حجت الاسلام نامنی رئیس اداره فرهنگ مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور نیز حضور داشتند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: