بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

پدر و مادر

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مَن اَحزَنَ والدَیهِ فَقَد عَقهُما؛
هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده است .
تحف العقول ، ص ۴۲۵

123

پاسخ دهید

سوال امنیتی: