بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

یاد یاران (کارنامه هشت سال دفاع مقدس)

معرفی عملیات‌ها، بیش از یک هزار قطعه عکس از صحنه‏هاى دفاع مقدس در موضوعات مختلف و نیز پنج قطعه فیلم از دفاع مقدس و نواها و سرودهاى حماسى.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: