بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷

سیره پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله

سیره پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله

شعار اسلام در مکه، توحید (دعوت به خدای یگانه و دور افکندن آیین بت ‏پرستی) و نیز عبادتی مختصر بود. پس از آن که یثرب، پایگاه مسلمانان گردید موقع آن رسید که اسلام، دومین مرحله موجودیت خود را اعلام کند و در مدینه جنبه سیاسی و اجتماعی اسلام نیز اندک اندک گسترش یابد.

در شهر مدینه الرسول اذان شعار نمازها گردید، تبلیغ دین، جهاد با مشرکان در رأس امور قرار گرفت و بیان احکام معاملات، پرداخت مالیات، اجرا حدود و دیگر حکم‏‌های شرعی، سیاسی و اجتماعی آغاز شد و حکومتی بر اساس دین پدید آمد که قوام آن عدالت اجتماعی و در عین حال، نظر مردم محترم شمرده می‏‌شد.( تاریخ تحلیلی اسلام، دکتر شهیدی، ص۶۷)

در حکومتِ اسلام، پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله، نقش اساسی ایفا نمود و اخلاق مدیریتی او باعث ترویج سریع اسلام و شیفتگی مردم به ایشان و اسلام گردید.

پیامبر اکرم دارای خُلقی عظیم و منشی کریم و اخلاق اجتماعی نیکو بود به گونه‌ای که مردم در اولین برخورد با ایشان شیفته اخلاق کریمانه او می‌شدند،  این روش در دوران حکومتی ایشان نه تنها کم رنگ نشد بلکه اصحاب شرمسار اخلاق آن نبی رحمت بودند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله، با تکیه بر ” محبّت”، ‏توانست از عهده تبلیغ دین و پیاده سازی اسلام برآید و با نفوذ دادن پیام‏‌هاى سازنده الهى در عمق جان، انسان را متحوّل سازد و آن‌ها را در راه رسیدن به مقصد اعلاى انسانیت و جامعه برتر توحیدى به حرکت درآورد.

پیامبر اکرم، با الهام الهى، همچون سیاست‏مدارى پخته و کار آزموده، با به‌کارگیری مجدّد طرح برادرىِ دینى، میان مسلمانان و به ویژه مهاجران و انصار، وحدت سیاسى و معنوى ایجاد کرد و بدین سان بر معضل اختلافات داخلى فائق آمد و با انسجام پیروان خود در برابر دشمنان اسلام حکومت اسلامى را بنیان نهاد.

پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله با یاران و عموم مردم ارتباط تنگاتنگی داشت و سخن مستمندان را بدون هیچ واسطه ای شنوا بود و به آن‌ها رسیدگی.

آن نبی رحمت در عین حالی که با مسلمانان رحمت‌ گونه برخورد داشت؛ با دشمنان به سختی مبارزه می‌نمود و هیچ‌گاه در کلام حق خود کوتاه نیامد و در راه پیروزی اسلامی پایداری و استقامتی جانانه نمود.

در این مجال بر آن هستیم تا هفت ویژه‌نامه تقدیم شما کاربران گردد تا ابعاد گوناگون سیره نبی اکرم صلّی الله علیه و آله بیان گردد.

سید احمد سجادی

پاسخ دهید

سوال امنیتی: