بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷

حمله‌ای ناکام ولی بدون درس عبرت

حمله‌ای ناکام ولی بدون درس عبرت

دولت‌هاى غربی که امروزه خود را پیشگام آزادى، تمدن و حقوق بشر مى‌پندارند، پیشینه‌اى طولانى و سیاه در استعمار ملّت‌ها و غارت ثروت‌هاى آنان دارند.

ملّت مسلمان ایران نیز، سالیان دراز، شاهد حکومت‌هاى دست نشانده و مستبد بوده است. رژیم خودکامه پهلوى به‌عنوان واپسین سلسلۀ این حکومت‌ها، با دسیسۀ استعمار پیر، انگلستان، و حمایت استعمارگر نو، آمریکا، بیش از نیم قرن سایۀ سیاه استبداد، را بر ایران گستراند.

دولت آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین پشتیبان این رژیم دیکتاتور، براى تثبیت پایه‌هاى استبداد وابستگى همه‌جانبۀ ملّت و تاراج هر چه بیشتر منابع غنىّ ایران، از هیچ تلاش و توطئه‌اى فروگذار نکرد، این دولت پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى نیز، انواع توطئه‌ها را براى ناکام گذاشتن انقلاب اسلامى آزمود۱٫

ایالات متحده نخستین قدرت غربى بود که پس از پیروزى انقلاب، منافع منطقه‌اى آن بیش از دیگر بازیگران بین المللى دستخوش دگرگونى اساسى گشت و با برچیده شدن بساط ژاندارمى شاه در منطقه، و تغییر ناگهانى حافظ منافع این کشور به بازیگرى انقلابى و معترضى پرخاشگر، هیأت حاکمۀ واشنگتن براى چاره‌اندیشى و اتخاذ انواع تدابیر در حوزه سیاست خارجى به تکاپو افتادند.

نمود رفتارى دستگاه سیاست خارجى آمریکا در برابر نظام برآمده از انقلاب اسلامى در قالب پیچیده‌ترین حربه‌ها و تاکتیک‌هاى خصمانه از صبحگاه پیروزى انقلاب تاکنون بروز کرده که تهاجم نظامى به طبس یکی از برجسته‌ترین این اقدامات خصمانه است۲٫

امام امت در واکنش به این حمله فرمودند: سیاستمداران آمریکایی خصوصا کارتر با این عمل خود ثابت کردند که قدرت تفکر را از دست داده­اند و از اداره یک کشور بزرگ مثل آمریکا عاجز شدند. آنان باید بداند که ملت سى و پنج میلیونى ما با مکتبى بزرگ شده‌اند که شهادت را سعادت و فخر مى‌دانند و سر و جان را فداى مکتب خود مى‌کنند۳٫

امروز نیز دولت آمریکا از هیچ حربه‌ای برای نابودی کشور ما فروگذاری نکرده و گاه در نقش گرگ و گاه با نقاب میش در پی براندازی نظام اسلامی است.

سید احمد سجادی

پی‌نوشت‌‎ها:

۱٫ آمریکا از دیدگاه رهبری، جمعی از نویسندگان، جلد ۱، ص ۲۵-۲۶

۲٫ آمریکا و گفتمان استکباری

۳٫ صحیفه نور، جلد ١٢، ص ۵٨.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: