بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر سوم

این دفتر شامل هفت رساله به نام‌های مِفتاحُ الجِنان در شرح دعای صباح، سؤال و جواب فقهی، اَسئَلََهُ و اَجوَبهُ فِقهیّه، مِرآتُ العاشِقین، گزیده رساله اخلاق، رساله استحباب التَختُم بالعَقیق و شرح عوامل نَحو است که در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید.

محقق دفتر سوم جناب حجه الاسلام نور محمدی می باشند.مقدمه ایشان بر دفتر سوم را در این قسمت مطالعه فرمایید.

توضیحات هر رساله را در قسمت زیر می توانید مطالعه نمایید و از محتوای هر رساله اطلاعاتی را کسب نمایید.

-دعای صباح

توضیح رساله شرح دعای صباح

-سؤال و جواب فقهی

توضیح رساله سؤال و جواب فقهی

-اَسئَلََهُ و اَجوَبهُ فِقهیّه

 توضیح رساله اَسئَلََهُ و اَجوَبهُ فِقهیّه

-مِرآتُ العاشِقین

   توضیح رساله مِرآتُ العاشِقین

-گزیده رساله اخلاق

   توضیح گزیده رساله اخلاق

-رساله استحباب التَختُم بالعَقیق

   توضیح رساله استحباب التَختُم بالعَقیق

-شرح عوامل نَحو

   توضیح رساله شرح عوامل نَحو

پاسخ دهید

سوال امنیتی: