بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر هشتم

شامل چهار رساله به نام‌های التعلیقات علی زبده البیان، هدایه الضبط، طاهریه و الانوار اللامعه است که در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسید.

مقدمه این دفتر را از این قسمت مطالعه نمایید.

 

توضیحات هر کدام از رساله های موجود در این دفتر را می توانید در قسمت ذیل مطالعه نمایید

-التعلیقات علی زبده البیان

-هِدَایهٌ الضَّبطِ فِی عِلمِ الخطِّ

-طاهریه

-الانوار اللامعه

پاسخ دهید

سوال امنیتی: