بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جشن میلاد امام هادی(ع) و عید غدیر در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

برگزاری جشن میلاد امام هادی(ع) و عید غدیر در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

پاسخ دهید

سوال امنیتی: