بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

بازدید معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

گزارش تصویری از بازدید جناب آقای دکتر قنبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و جناب آقای مهندس داوود نریمانی مشاور ایشان  از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

پاسخ دهید

سوال امنیتی: