بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدید جمعی از طلاب حوزه علمیه ریحانه اصفهان ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از طلاب حوزه علمیه ریحانه  اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: