بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

بازدید سرکارخانم دکتر سیما فردوسی از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

سرکارخانم دکتر سیما فردوسی بمنظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های سبک زندگی و همچنین بررسی محتوایی نرم افزار خانواده و سلامت عاطفی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: