بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید مسوولین و جمعی از اعضای پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

مسوولین و جمعی از اعضای پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور  ایجاد انگیزه برای پژوهشگران دومرکز و آشنایی با ظرفیت ها،فرصت ها،تهدیدها و آسیب شناسی های پیشروی انقلاب در حوزه ی علوم انسانی اسلامی و ایجاد شبکه ارتباطی میان پژوهشگران و نخبگان آن مرکز و بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: