بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اسلام و مستمندان

اسلام و مستمندان تألیف آیت الله میرزا مهدی بروجردی می باشد، مؤلف در این کتاب نشان می دهد که اسلام یک هزار و چهارصد سال قبل به مسأله مهم فقر و مستمندان پرداخته و برای آن راه حل ارائه داده است. این کتاب مشتمل بر پنجاه و چهار فصل است که با توجه به موضوع هر فصل، روش هایی را همراه با آیات و روایات و حکایات بیان می کند.

جهت تهیه کتاب میتوانید به قسمت فروشگاه مراجعه نمایید.

مقدمه کتاب جهت مطالعه و اطلاع بیشتر در زیر وجود دارد.

downloadمقدمه اسلام و مستمندان

 

اسلام و مستمندان-2

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: