بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

بازدید مدیران مرکز آموزشی پرورشی دارالقرآن کریم اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز چهارشنبه شانزدهم  اسفند ماه  با مدیران مرکز آموزشی پرورشی دارالقرآن کریم اصفهان  در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: