بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکلهای فرهنگی مردمی قرآن و عترت اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه سال جاری بامدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکلهای فرهنگی مردمی قرآن و عترت و همچنین مدیر سالن همایش های بین المللی کوثر استان اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: