بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدید مسوولین سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند ماه سال جاری با مسوولین سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: