بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید دکترفرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز چهارشنبه یازدهم مردادماه  با حضور جناب آقای دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  و مسوولین سازمان بهزیستی استان اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری  مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست از مراحل تولید محصولات فرهنگی بازدید بعمل آمد.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: