بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدید مسوولین فرهنگی امور زندان های استان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز دو شنبه پانزدهم مرداد ماه با حضور مسوولین فرهنگی امور زندان های استان اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: