بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدید مسوولین فرهنگی و پژوهشی آستان قدس رضوی از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

صبح روز یکشنبه بیست وهشتم  مردادماه سال جاری مسوولین فرهنگی و پژوهشی آستان قدس رضوی  از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند و از نزدیک با مراحل تولید نرم افزارهای چند رسانه ای فرهنگی و هنری آشنا شدند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: