بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید مسوولین مجمع امام حسین علیه السلام شهرکربلا از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز سه شنبه هفدهم مهرماه با حضور مسوولین مجمع امام حسین علیه السلام شهرکربلا در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: