بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید مربیان و مسوولین مجمع خیرین قرآن سراسر کشور از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

 طی نشستی در روز پنج شنبه بیست و ششم مهرماه با حضور  مربیان و مسوولین مجمع خیرین قرآن سراسر کشور در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: