بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید رئیس سازمان میادین شهرداری اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز پنجشنبه بیست و چهارم  آبان ماه با حضور جناب آقای مجیری رئیس سازمان میادین شهرداری اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان از نزدیک با روند فعالیت های مرکز آشنا گردیدند.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: