بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدید دکتر کمال حیدری از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز پنجشنبه بیست و نهم آذر ماه با حضور جناب آقای دکتر کمال حیدری رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و از نزدیک با روند تولید مجموعه های تربیت این مرکز آشنا گردیدند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: