بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدید اعضای معاونت دانش و پژوهش سپاه صاحب الزمان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز دوشنبه سوم دی  ماه با حضور جناب آقای مجیری رئیس سازمان میادین شهرداری اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان از نزدیک با روند فعالیت های مرکز آشنا گردیدند.

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: