بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

کتاب مقباس المصابیح در مورد تعقیبات نماز و سجده ی شکر و …

کتاب ارزشمند و ذی قیمت مقباس المصابیح که در تعقیبات نماز و سجده ی شکر و … می باشد اثر ماندگار علامه محمدباقر مجلسی می باشد که پس از جستجو و تفحص بسیار از نسخه های خطی موجود در بین کتابخانه ها ، حدود ۷۰ نسخه از آن یافت شد و متن نسخه خطی مرکز احیا میراث اسلامی با دو نسخه که از لحاظ نزدیک بودن به زمان تالیف و حیات پربرکت مولف و خوش خط بودن ارجحیت و مزیت داشت ، مقابله گردید .

لوامع الانوار العرشیه فی شرح الصحیفه السجادیه ۶ جلد

کتاب لوامع اثر مرحوم سید اجل میرزا محمد باقر بن محمد موسوی حسینی شیرازی، مشهور به ملا باشی‌ست که این کتاب که در ۶ جلد به چاپ رسیده است.

صحیفه سجادیه ( به روایت حسین بن اشکیب )

«صحیفه سجّادیه» از نخستین کتاب‏هایى است که در سده آغازین ظهور اسلام، به بیان امام معصوم (علیه السلام) تألیف و تصنیف گردیده.

فهرست کتاب های چاپ سنگی کتابخانه مرکز‌تحقیقات‌رایانه‌ای‌حوزه‌علمیه‌اصفهان

کتاب فهرست کتاب های چاپ سنگی کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان،تقریبا معرف بیش از ۷۰۰ جلد کتاب با چاپ سنگی است که در کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان موجود می باشد.

میراث حوزه اصفهان دفتر دهم

شامل نه رساله به نام‌های:
منبع الخیرات
حجله العرائس
الحبوه
حقیقت آبهای چهارگانه
حلو التناول
لب النظر
مباحث اعتقادیه
کتاب شناسی عاصی
و نسخه های خطی نجف آباد است که در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر نهم

شامل هفت رساله به نام‌های:
المهدیه
عدم انفعا ماء قلیل
احکام ذی الید
شرح مناجات خمسه عشر
تاریخ فلسفه
اعجاز القرآن
و فهرست واره نسخ خطی کتابخانه شهرداری اصفهانی است که در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر هشتم

شامل چهار رساله به نام‌های:
التعلیقات علی زبده البیان
هدایه الضبط
طاهریه
و الانوار اللامعه است که در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛دفتر هفتم

شامل پنج رساله به نام‌های:
اربعین حدیث محمد نصیر اصفهانی
بیست فصل در تقویم
تعلیقات تهذیب الاحکام
کتاب شناسی مختاری نائینی
و یک ماه در اصفهان است که در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر ششم

شامل هفت رساله به نام‌های
اَلرَقیمَهُ النوریهَ
شصت استفتاء فقهی
شرح فِقرِه ای از نهج‌البلاغه
اجازات علامه مجلسی(ره)
نُخبَهُ التِبیان فی عِلمِ البَیان
اَقَلَ وَ اَکثَر اِرتباطی
و مدارس اصفهان است که در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر پنجم

شامل شش رساله به نام‌های:
دابهُ الارض
خُطبهُ البیان
تقدم نماز زیارت در زیارت از بعید
هفت استفتاء فقهی
و مَشارعُ الاحکام است که در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر چهارم

شامل هفت رساله به نام‌های:
احکامُ المیاه
رساله شُربُ القَلیان فی شهر رَمَضان
اَللوُلوُ المَکنُون فی وَقتِ فَضیلهُ الظُهرَین
دیوان قَدریهِ
حُجیهِ الاخبار و الاِجماع
مُنشآت و مکاتبات آقا حسین خوانساری
و اجازات خاندان روضاتیان است که در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر سوم

شامل هفت رساله به نام‌های:
مِفتاحُ الجِنان در شرح دعای صباح
سؤال و جواب فقهی
اَسئَلََهُ و اَجوَبهُ فِقهیّه
مِرآتُ العاشِقین
گزیده رساله اخلاق
رساله استحباب التَختُم بالعَقیق
و شرح عوامل نَحو است که در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید.