بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نرم افزار باب العلم

کلیپ معرفی نرم افزار باب العلم

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

تصاویر نرم افزار نوزادی

تعدادی از تصاویر نرم افزار نوزادی تقدیم کاربران گرامی قرار خواهد گرفت و جهت مشاهده کلیه تصاویر لطفابه نرم افزار رجوع فرمایید.

تصاویری در مورد خانواده

مرکز تحقیقات رایانه ای اصفهان تمام مراحل ایجاد یک نرم افزار را از ابتدا به صورت حرفه ای در آن مرکز انجام می دهد.این تصاویر نیز تماما تولیدی بوده و توسط خطاطان و گرافیست های محترم تهیه شده است.