کسى که توان جبران گناهانش را ندارد…

مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلى مایُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، فَلْیَکْثُرْ مِنْ الصَّلوهِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، فَإنَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْما. کسى که توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد بر حضرت محمّد و اهل بیتش صلوات و درود فرستد، گناهانش (اگر حقّ الناس نباشد) محو و نابود گردد. امالی شیخ صدوق ص ۷۳