بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷

بازدید مسئولین و مربیان موسسات قرآنی استان بوشهر از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

FN6A7041

روز یک شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴ برخی از مسئولین و مربیان قرآنی استان بوشهر از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

FN6A6800

روز شنبه ۱۷ مراداد ماه ۱۳۹۴ سرکار خانم دکتر اکبری مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه آقای ابراهیمی مسئول روابط عمومی دانشگاه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید مسئولین و مدرسین حوزه های علمیه خواهران خراسان بزرگ از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

DSC05659

روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۴ مدرسین و مسئولین حوزه های علمیه خواهران استان خراسان رضوی از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

حضور مدیران و مدرسان قرانی استان مازندران در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

روز دوشنبه ۵مرداد ماه ۱۳۹۴ برخی مدیران و مدرسان موسسات قرآنی استان مازندران به دعوت مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید مدیر عامل مجمع خیرین قرآنی اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

8

روز پنج شنبه ۹۴/۴/۲۵ مدیر عامل مجمع خیرین قرآنی اصفهان جناب آقای احمد قاسمی از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید ریاست دانشگاه پیام نور اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴ ریاست دانشگاه پیام نور اصفهان جناب آقای دکتر یوسفی به همراه برخی مدیران مربوطه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید مدیر عامل ستاد قرانی احسن الحدیث از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

روز سه شنبه ۹۴/۴/۲۳۴ جناب آقای مهندس علی فضیلتی مدیرعامل ستاد قرانی أحسن الحدیث از مرکزتحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید استاندار و فرماندار اصفهان از غرفه مرکز در نمایشگاه قران و عترت اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

استاندار و فرماندار محترم اصفهان در ضمن حضور در دوازدهمین نمایشگاه قران و عترت اصفهان از غرفه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

حضور مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان در دوازدهمین نمایشگاه قران و عترت اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

دوازدهمین نمایشگاه قران و عترت استان اصفهان آغاز به کار کرد و با حضور اکثریت منتشرین داخلی از استان های مختلف کشور از روز هفتم تا ۱۳ تیرماه در محل دائم نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان ادامه کار خواهد داد.

همکاری فرهنگی باشگاه ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

11

برخی از مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند و همکاری فرهنگی این دو مجموعه در دستور فعالیت های این دو مجموعه قرار گرفت.

بازدید مشاور رئیس دانشگاه اصفهان و مدیر پژوهشی‌ومدیر روابط عمومی به همراه رئیس دانشگاه‌پردیس‌میرداماد،از مرکز‌تحقیقات‌رایانه‌ای‌حوزه‌علمیه‌اصفهان

15

مشاور رئیس دانشگاه اصفهان به اتفاق رئیس دانشگاه‌پردیس‌میرداماد، مدیر پژوهشی‌ومدیر روابط عمومی‌دانشگاه‌اصفهان از مرکز‌تحقیقات‌رایانه‌ای‌حوزه‌علمیه‌اصفهان بازدید نمودند

بازدید مدیر عامل شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

مدیر عامل شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه،جناب آقای مهندس حسین امیران فر به همراه برخی کارشناسان و مسئولان آن شرکت از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.