بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید طلاب حوزه علمیه نفیسه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

4

جمعی از طلاب و مسوولین حوزه علمیه نفیسه خواهران استان اصفهاناز مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

بازدید انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور نجف آباد از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

2

جمعی از دانشجویان انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور نجف آباد به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار ها و بخش های این مجموعه ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

گزارش تصویری بازدید مسوولین بانک رسالت استان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

9

جمعی از مسوولین بانک رسالت استان اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در غرفه نشر متمرکز

N-ketab-kh

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در غرفه نشر متمرکز یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب خوزستان

گزارش تصویری بازدید طلاب جامعه المصطفی اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

10

برخی از طلاب جامعه المصطفی اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در پنجاه و هشتمین نمایشگاه کتاب حوزه های علمیه خواهران

n-ketab-hozeh-3

پنجاه و هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه مدارس علمیه خواهران استان قم با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانزدهمین نمایشگاه کتاب استاناصفهان برگزار می گردد.

گزارش تصویری از بازدید مسئولین خدمات فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور

10

مسئولین خدمات فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور بمنظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در پنجاه و هشتمین نمایشگاه کتاب حوزه های علمیه

n-ketab-hozeh-2

پنجاه و هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه مدارس علمیه خواهران استان قم با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس برگزار می گردد.

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در نمایشگاه های تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران

namyeshgah-hozeh

عرضه محصولات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در سومین نمایشگاه ها تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران

گزارش تصویری از بازدید مسئولین اقشار بسیج اصفهان

10

مسئولین اقشار بسیج استان اصفهان بمنظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

ترویج فرهنگ نیاز به همکاری سازمان ها دارد

7

طی نشستی در روز دوشنبه سوم آبان ماه با حضور برخی مدیران اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت

بسیج عامل موثر در ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی

3

در نشست دوم آبان سال جاری پیرامون بررسی موارد همکاری فرهنگی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان و بسیج کارمندان استان اصفهان سید اکبر سجادی مدیراجرایی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بیان نمود : بسیج عامل موثر در ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی است.