بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

باب العلم (کتابخانه امام علی علیه السلام)

متن پانصد و هشتاد و شش جلد کتاب و دویست و نود و چهار مقاله پیرامون امام علی علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
معرفی بیش از چهارده هزار و نهصد کتاب، مقاله و پایان نامه پیرامون آن حضرت
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (پنجاه و شش هزار و پانصد موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف

مدینه العلم (کتابخانه حضرت رسول صلی الله علیه و آله)

-متن دویست و هشتاد و هفت جلد کتاب
-متن چهل و سه مقاله پیرامون پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
-ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (سی و شش هزار موضوع
جستجوی پیشرفته در متن
-پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
-امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
-متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی

  • صفحه 2 از 2
  • 1
  • 2