بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

معرفی پروژه عظیم ترجمان وحی

در این طرح، ترجمه‌ی متن مقدس قرآن با شیوه‌ای نوین ارائه می‌گردد. بیش از یک سوم آیات نورانی قرآن کریم مواردی است که به نقل قول از شخصیت‌های مختلف داستان‌ها پرداخته است. در طرح حاضر این نقل قول‌ها به صورت نمایشی با حضور حدود ۲۴۰ نقش اجرا شده، در قالب یک ترجمه گویای گفتاری – نمایشی با فضاسازی و ترکیب افکت ها و آواهای مناسب، عرضه می‌شود.

نمونه نرم افزار ترجمان وحی

نمونه تصویری نرم افزار ترجمان وحی:در این طرح، ترجمه‌ی قرآن در قالب یک ترجمه گویای گفتاری – نمایشی با فضاسازی و ترکیب افکت ها و آواهای مناسب، عرضه می‌شود.