بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

کتاب تصویری رستاخیز _ یوم الحق

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در راستای تحقیقات و پژوهش های متوالی پژوهشگران این مرکز اقدام به تولید کتاب تصویری رستاخیز نموده است.
این کتاب به زبان تصویر عالم بهشت و جهنم را برای مخاطبان گرامی به نمایش خواهد گذاشت.

ترجمه تصویری قرآن کریم

یکی از اهداف مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان ارائه مفاهیم بلند قرآنی برای عموم به ویژه جوانان می‌باشد.
از آنجایی که یکی از شیوه های جذب مخاطب، استفاده از رسانه تصویر است و برخی از موضوعات قرآن کریم نیز قابلیت تصویرسازی دارد، لذا این مرکز با استفاده از تفاسیر و مفاهیم دقیق آیه‌های قرآن کریم، جنبه های مختلف آن را به صورت نقاشی و فیلم به تصویر کشیده‌ است.

امثال(اولین موضوع ترجمه تصویری قرآن کریم)

تمثیل یا همان ذکر نمونه های مشهود از یک مطلب قابلیتی است که می تواند در درک بهتر مطالب اثر گذار باشد.رد پای مثال در ادبیات ایران و جهان به وفور یافت می شود.

قیامت (دومین موضوع ترجمه تصویری قرآن کریم)

در پایان این جهان، نفخه‌ای دمیده خواهد شد، با زلزله‌ای مهیب تمام زمین به لرزه‌ای عظیم درخواهد آمد، آتش، تمام دریاها را فراگرفته، کوه‌ها از جای کنده شده، مکرر به زمین فرود می‌آید. آسمان شکافته شده، ستارگان افول می‌نمایند. مادران با وحشت تمام، محبت مادرانه را از یاد برده، کودکان دلبند خود را به گوشه‌ای پرتاب می‌کنند و به این سو و آن سوی می‌دوند و در پی راهی برای فرار هستند. آسمان و زمین به وجودی دیگر تبدیل شده، همه را به کام مرگ فرو می‌برد