دانشنامه جامع صحیفه سجادیه

متن صحیفه سجادیه همراه با تلاوت کامل و ترجمه گویا
متن سی و هفت جلد ترجمه و پنجاه و هفت جلد شرح با امکان مقابله ترجمه‌ها و شرح‌ها با یکدیگر
پنج مستدرک صحیفه سجادیه
هفت نسخه خطی به روایات: ابن مالک، ابن اَشناس، ابن اِشکیب، ابن الشیخ و خط شهید اول
نمایش هزاران موضوع متنوع با روش ساختار درختی
متن صد و سی و یک جلد کتاب و مقاله پیرامون صحیفه سجادیه با ارائه ۳۸۹۷ موضوع
لیست آیات موجود و آیات و احادیث مرتبط با متن صحیفه سجادیه، لغتنامه فعال در متن، معجم کامل الفاظ
کتاب شناسی صحیفه سجادیه، امکان مشاهده فهرست کتاب‌ها و مقاله‌ها، جستجوی پیشرفته، امکان انتقال متن، امکانات متنوع چاپ، محیط‌های متنوع، راهنمای جامع، متن صحیفه سجادیه با شرح و ترجمه قابل اجرا در تلفن‌های همراه

ستارگان بقیع (کتابخانه امام حسن، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام)

متن چهارصد و هفتاد و نه جلد کتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمه بقیع علیهم السلام:
امام حسن علیه السلام صد و بیست و سه جلد کتاب و هجده مقاله
امام سجاد علیه السلام صد و بیست و سه جلد کتاب و پنجاه و دو مقاله
امام باقر علیه السلام هفتاد و هشت جلد کتاب و بیست و هشت مقاله
امام صادق علیه السلام صد و چهل و هفت جلد کتاب و نود و سه مقاله
تاریخچه بقیع هشت جلد کتاب
در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمه بقیع علیهم السلام
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین