گزارش تصویری بازدید مسوولین بانک رسالت استان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از مسوولین بانک رسالت استان اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.