آداب زناشویی

عشق و محبت، تفاهم اخلاقی، عفت و پاسداری از حریم خانواده، حراست از ناموس خانوادگی، شکیبایی و گذشت پایه­‌های یک ازدواج پایدار و موفق است. حفظ این نکات اخلاقی کاملاً دو طرفه است. همان­ گونه که تفاهم اخلاقی، اصل اساسی زندگی آرام است. گذشت در زندگی مشترک نیز یک یک اصل اساسی ازدواج است،