فایل آموزش فارسی سازی ویندوز

برخی از کاربران محترم دچار مشکل تغییر متون نرم افزار ها به علامت سوال شده اندو به جای مشاهده نمودن متن به صورت فارسی علامات و نشانه را مشاهده می کنند. به همین منظور کارشناسان ما اقدام به تولید یک فایل آموزشی برای نصب و تنظیم زبان فارسی جهت استفاده در نزم افزار های ما…