شور زندگی

۲۴ساعت فیلم در مورد مسائل عاطفی همسران در چهار حوزه طب اسلامی-ایرانی طب نوین روانشناسان کارشناسان مذهبی درسه حوزه؛ تشکیل خانواده همراه با۱۵ فایل تصویری. سلامت عاطفی هراه با۱۷ فایل تصویری. سلامت جنسی همراه با ۲۱ فایل تصویری. با حضور اساتیدی همچون: #آیت_اله_مظاهری #حجت_الاسلام_راشدیزدی #استاد_حکیم_خیراندیش #مرحوم_دکتر_کردی #دکتر_سیما_فردوسی #دکتر_امیرحسین_بانکی #دکتر_کاظم_فروتن #دکتر_حمید_حبشی #دکتر_علی_محمدباقر و…. جهت اطلاعات بیشتر…