نقد مسیحیت

متن بیست و پنج جلد کتاب و پنجاه و شش مقاله فارسی، نود و دو جلد کتاب عربی پیرامون شناخت اعتقادات و تاریخ مسیحیت و پاسخ به شبهات آن‌ها
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات

به سوی حقیقت در رد وهابیت(کتابخانه رد فرقه وهابیت)

متن نود جلد کتاب و صد و پنجاه مقاله فارسی، سیصد و بیست و هشت جلد کتاب و نود و دو مقاله عربی پیرامون شیعه شناسی و پاسخ به شبهات وهابیت
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (۳۶۶۱۰ موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت.

به سوی حقیقت در رد بهائیت (کتابخانه رد فرقه بهائیت)

متن سیصد و سیزده کتاب و مقاله به زبان‌های فارسی و عربی
کتابخانه فارسی با دویست و هشتاد و پنج کتاب و مقاله در پنج بخش:
عقائد: شامل چهل و هفت کتاب و مقاله، داستان: شامل سیزده کتاب و مقاله، تاریخ: شامل صد و یازده کتاب و مقاله، استعمار: شامل پنجاه و یک کتاب و مقاله، رد و نقد: شامل شصت و سه کتاب و مقاله
کتابخانه عربی: شامل بیست و هشت کتاب و مقاله، معرفی بیش از سیصد و شصت کتاب و مقاله
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت

موعود (کتابخانه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه)

متن سیصد و سیزده جلد کتاب و سیصد و سیزده مقاله پیرامون امام زمان علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (بیست و چهار هزار موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
متن زیارت نامه‌ها
نغمه های دلنشین و همخوانی

ائمه سامرا (کتابخانه امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام)

متن صد و بیست و هشت جلد کتاب و مقاله پیرامون امام هادی علیه السلام
متن صد و بیست و یک جلد کتاب و مقاله پیرامون امام حسن عسکری علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (۱۲۴۳۲ موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و همخوانی
قابل اجرا در دستگاه های MP3

ائمه کاظمین (کتابخانه امام کاظم و امام جواد علیهما السلام)

متن صد و سی و هشت جلد کتاب و مقاله پیرامون امام کاظم علیه السلام
متن صد و بیست و دو جلد کتاب و مقاله پیرامون امام جواد علیه السلام، با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (چهارده هزار و دویست موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و همخوانی
قابل اجرا در دستگاه های MP3

شمس الشموس (کتابخانه امام رضا علیه السلام)

متن دویست و چهل و دو جلد کتاب و پنجاه و نه مقاله پیرامون امام رضا علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
معرفی بیش از نهصد کتاب، مقاله و پایان نامه پیرامون آن حضرت ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (نوزده هزار موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب
امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی قابل اجرا در دستگاه های MP3

ستارگان بقیع (کتابخانه امام حسن، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام)

متن چهارصد و هفتاد و نه جلد کتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمه بقیع علیهم السلام:
امام حسن علیه السلام صد و بیست و سه جلد کتاب و هجده مقاله
امام سجاد علیه السلام صد و بیست و سه جلد کتاب و پنجاه و دو مقاله
امام باقر علیه السلام هفتاد و هشت جلد کتاب و بیست و هشت مقاله
امام صادق علیه السلام صد و چهل و هفت جلد کتاب و نود و سه مقاله
تاریخچه بقیع هشت جلد کتاب
در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمه بقیع علیهم السلام
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین

سفینه ‏النجاه (کتابخانه امام حسین علیه السلام)

متن سیصد جلد کتاب و چهارصد و پنجاه مقاله پیرامون امام حسین علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل، مقاتل، شعر، عاشورا
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (چهل و چهار هزار موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی
قابل اجرا در دستگاه های MP3

کریمانه (کتابخانه امام حسن علیه السلام)

متن هفتاد و پنج جلد کتاب و هفتاد و پنج مقاله پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (هفت هزار موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی
قابل اجرا در دستگاه های MP3

ریحانه (کتابخانه حضرت زهرا سلام الله علیها)

متن صد و پنجاه جلد کتاب و پنجاه مقاله پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل
معرفی بیش از دو هزار و بیست کتاب، مقاله و پایان نامه پیرامون آن حضرت
ارائه فهرست کلیه کتاب‌ها و مقاله‌ها به صورت یکجا (نوزده هزار موضوع)
جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت
امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقه های مختلف،
متن زیارت نامه‌ها، نغمه های دلنشین و هم خوانی