مدیر ایرانی

قیمت نسخه فیزیکی: ۳۵,۰۰۰

یک مدیر ایرانی فردی است مؤمن، متعهد، متخصص، دلسوز، متخلق به صفات حمیده، حافظ بیت المال، مدافع دین و ارزش¬های نظام، که به اصول مدیریت آشنا است لذا تصمیم مناسب می¬گیرد، برنامه¬ریزی نموده و تمام بودجه و امکانات را با نظارت و هماهنگی کامل در راستای اهداف سازمانی با توکل به خداوند سامان¬دهی کرده و نیروها را در راستای اهداف سازمانی، بکارگماری می¬نماید.


یک مدیر ایرانی فردی است مؤمن، متعهد، متخصص، دلسوز، متخلق به صفات حمیده، حافظ بیت المال، مدافع دین و ارزش¬های نظام، که به اصول مدیریت آشنا است لذا تصمیم مناسب می¬گیرد، برنامه¬ریزی نموده و تمام بودجه و امکانات را با نظارت و هماهنگی کامل در راستای اهداف سازمانی با توکل به خداوند سامان¬دهی کرده و نیروها را در راستای اهداف سازمانی، بکارگماری می¬نماید.

راهنمای نصب

پس از اینکه CD را داخل دستگاه قرار دادید مسیر نصب نرم‌افزار را انتخاب کرده و در مرحله نهایی نصب، کد فعال‌سازی را که در پشت جلد محصول قرار دارد وارد کنید و در انتها به اینترنت متصل شوید و بعد از چند ثانیه می‌توانید از نرم‌افزار استفاده کنید.

نظرات

نوشتن نظرمحصولات مشابه

اصول الفقه (مباحث الفاظ)

نسخه دیجیتالی ندارد نسخه فیزیکی ندارد

القضاء و القضاوة

نسخه دیجیتالی ندارد نسخه فیزیکی ندارد

العقود و المعاملات

نسخه دیجیتالی ندارد نسخه فیزیکی ندارد