بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

لوامع الانوار العرشیه فی شرح الصحیفه السجادیه ۶ جلد

کتاب لوامع  اثر مرحوم سید اجل میرزا محمد باقر بن محمد موسوی حسینی شیرازی، مشهور به ملا باشی‌ست که این کتاب که در ۶ جلد به چاپ رسیده است.

این شرح حکیمانه که در سال ۱۲۳۳ (هـ ق) به پایان رسیده و تاکنون بصورت خطی در بعضی از کتابخانه ها نگهداری می شد هم اکنون توسط محققان این مرکز احیا و در ۳۴۳۲ صفحه با فهرست های تحقیقی به چاپ رسیده است.

این کتاب در همایش ملی دین پژوهان و همچنین در همایش آثار اهل قلم اصفهان در سال ۸۴ از سوی هیئت داوران بر گزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.

 

مقدمه این کتاب را از این قسمت مطالعه نمایید.

مقدمه شارح کتاب را نیز از این قسمت مطالعه نمایید.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: