بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷

فتح خرمشهر

فتح خرمشهر

در تاریخ جنگ تحمیلی ایران فتح‏‌هاى بزرگی مانند فتح خرمشهر را نباید هیچ گاه از یاد ببریم. این فتح یکی از مهم‏ترین پیروزى‏‌هاى رزمندگان اسلام بود، که جهان را به شگفتى واداشت، زیرا دشمن هیچ‏ گاه تصور نفوذ نیروهاى ایرانى را به این شهر نمى‏‌داد۱٫

در این حمله دشمن با همه تجهیزات در سنگرهاى بسیار محکم با عده و عُدّه بسیار کمین کرده بود و در مقابل عده‏اى از سلحشوران متعهّد اسلام موفق گشتند، با توکل و عنایت خداوند متعال بر دشمنان ایران غلبه کنند۲٫

دشمن از همان روزهاى نخستین تهاجم می‌­دانست که رویاهاى‏ خوش فتح چند روزه‌‏اش دست‏ یافتنى نیست و گردنه‌‏هاى بس دشوارى پیش روى دارد. با پیروزی رزمندگان اسلام و اسارت هزاران نظامى عراقی، باقیمانده اشرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشته و خرمشهر را رها کردند و به راستی مقاومت سرسختانه در خرمشهر، سمبل و نمونه درخشان مقاومت و پایدارى رزمندگان اسلام در این دوران است۳٫

رزمندگان با بهره گیری از عنصر ایمان و اعتقاد به خداوند متعال توانستند نیروى زرهى دشمن را در کوچه پس کوچه‏‌هاى شهر زمین‏‌گیر ­­کنند بود؛ ایمان الهی رزمندگان شور و حرارت مقاومت را بر جان آنان مى‌‏افکند و شرنگ شکست و ناکامى را در کام تجاوزگران مى‌‏ریخت.

همه کسانى که در جبهه حق حضور داشتند، بر این باور بودند که ایمان به خداوند متعال مهم‏ترین عاملى است که توانست آن‏ها را در این جنگ نابرابر به پیروزى برساند۴٫

آری امروز نیز اگر همان ایمان را به خدا داشته باشیم و به توانمندی جوانان اعتماد نماییم می‌توانیم در عرصه‌های مختلف فاتحانه پیروز میدان باشیم.

سید احمد سجادی

پی‌نوشت‌ها:

۱) عوامل معنوی و فرهنگی دفاع  مقدس، حسین شیداییان، جلد ۴، ص ۱۵۸

۲) عوامل معنوی و فرهنگی دفاع  مقدس، علی تقی زاده اکبری، جلد ۱، ص ۲۰۷

۳) عوامل معنوی و فرهنگی دفاع  مقدس، محمد رضا سنگسری، جلد ۲، ص ۲۰۳

۴) عوامل معنوی و فرهنگی دفاع  مقدس، علی تقی زاده اکبری، جلد ۱، ص

پاسخ دهید

سوال امنیتی: