بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدیدمسوولین فرهنگی شهرداری منطقه۵ اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز شنبه ششم خرداد ماه با حضور جناب آقای مهندس خاشعی مسوول محترم معاونت  فرهنگی  شهرداری منطقه۵و سرکار خانم باقرصاد کارشناس فرهنگی آن سازمان در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار سید اکبر سجادی مدیر اجرایی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان ضمن  اشاره به فعالیت ها و تولیدات فرهنگی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت : این فعالیت ها در دو بخش تولید و عرضه محصولات فرهنگی با هدف رفع نیاز فرهنگی مخاطب ایرانی صورت می پذیرد که ابتدا مخاطبین شناسایی و نیاز سنجی می شوند که بطور مثال مخاطبین اصلی محصولات تربیتی این مرکز  والدین و مشاورین خانواده هستند.

سجادی با اشاره به خودکفا بودن مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در بخش تولید محصولات افزود : تمامی مراحل تولید محصولات فرهنگی شامل نرم افزارها تحت سیستم عامل های مختلف و کتاب ها با استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان و  تهیه و تولید می گردد ولی در بخش تبلیغات و عرضه این محصولات نیاز به همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط می باشد .
در پایان این نشست از مراحل تولید محصولات فرهنگی بازدید بعمل آمد.

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: