بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

بازدیدمسوولین بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس اصفهان ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از اعضای بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: