بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

بازدید مدیران قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

گزارش تصویری  از بازدید مدیران قرض الحسنه مهر ایران  استان اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

پاسخ دهید

سوال امنیتی: